El taller s’anul·larà si no arriba al mínim de places establertes pel centre, aquesta informació està a disposició de l’usuari.  En aquest cas serà retornat el seu import. Les devolucions es faran o bé per transferència bancària o bé amb la targeta de crèdit. Passats 4 mesos de la notificació ja no es farà el retorn. 

La inscripció dels tallers és trimestral i dona dret a assistir a les sessions programades per aquell trimestre. El Casal es reserva el dret a modificar el calendari o l’horari de les sessions per motius justificats. 

Les comunicacions del Casal amb les alumnes seran per correu electrònic o a la cartellera que hi ha a l’entrada de cada sala. És responsabilitat de les alumnes consultar aquests avisos. 

En el cas dels tallers d’Idiomes caldrà fer una prova de nivell.

Un cop començat el taller no es retornaran els diners en cas de baixa. 

El material fungible necessari anirà a càrrec de l’usuari. 

El Casal no es fa responsable dels objectes personals dels usuaris. En cas de tenir-hi objectes personals a les sales o armaris s’haurà de ser retirat en finalitzar l’última sessió de cada trimestre. 

Cal respectar els espais, mobiliari i materials del Casal. 

En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) els tallers es podran adaptar per a ser realitzats de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el taller es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment. Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la que es continuarà oferint l’activitat.

Mesures especials front la pandèmia de la COVID

El Casal ha de ser un espai segur per totes les persones que hi participem, per això, cal que: 

feu us de la mascareta, us netegeu i/o desinfecteu les mans, mantingueu 1,5 m de distància entre les persones i respecteu els  itineraris d’entrada i sortida. 

L’espera per entrar a les activitats i tallers es farà a fora del Casal.